การสมัครเป็นสมาชิก (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
       เพื่อนสเตนเลส  เป็นวารสารแจกฟรี ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
และเพื่อให้การแจกวารสารได้ประโยชน์สูงสุด จึงขอสงวนสิทธิ์แจกให้กับผู้ที่ทำงานโดยตรง
หรือต้องมีความเกี่ยวข้องกับงานสเตนเลสเท่านั้น
       โดยพิมพ์ชื่อ นามสกุล / ชื่อร้าน ประเภทธุรกิจที่ทำอยู่ / เบอร์โทร.ติดต่อกลับ
อย่างชัดเจน แล้วส่งมาที่
       Email :  stainlessmag@hotmail.com  หรือ info@stainlessmag.com
11th   BEST STAINLESS MAGAZINE FOR THAI CONSTRUCTION