ผิวสำเร็จชนิดต่างๆ ของสเตนเลส
    No.1 - ผิวผ่านการรีดร้อน อบอ่อน ขจัดสนิม และกัดกรด (Descaling & Pickling)
ผิวมีสีขาวเทา ค่ิอนข้างหยาบ เนื่อจากผ่านการกัดกรดที่รุนแรง
    2D - ผิวผ่านการรีดเย็น อบอ่อน และกัดกรด
    2B - ผิวผ่านการรีดเย็น อบอ่อน กัดกรด และรีดปรับความเรียบผิว (Skin pass rolling)
    BA - ผิวผ่านการรีดเย็น และอบอ่อน ในสภาพบรรยากาศควบคุม ทำให้ผิวมีลักษณะมันเงา
    No.3 - ผิวที่ผ่านการขัดด้วยวัสดุสำหรับขัด เบอร์ 100-200
    No.4 - ผิวที่ผ่านการขัดด้วยวัสดุสำหรับขัด เบอร์ 150-180
    #240 - ผิวที่ผ่านการขัดด้วยวัสดุสำหรับขัด เบอร์ 240
    #320 - ผิวที่ผ่านการขัดด้วยวัสดุสำหรับขัด เบอร์ 320
    #400 - ผิวที่ผ่านการขัดด้วยวัสดุสำหรับขัด เบอร์ 400
    HL - ผิวผ่านการขัดละเอียด โดยมีลายขัดเป็นเส้นต่อเนื่องคล้ายเส้นผม (Hair line)
    Mirror - ผิวจะเงาและสะท้อนดีมาก ได้จากการขัดด้วยวัสดุที่ละเอียดมาก
    Distressed - ผิวที่มีลวดลายรอยขีด (Scratch) ไม่เป็นระเบียบ (Random)
    Embossing - ผิวมีลวดลายนูนจากการรีด
    Plating - ผิวเคลือบด้วยโลหะมีสี หรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า
11th   BEST STAINLESS MAGAZINE FOR THAI CONSTRUCTION