วารสารเพื่อนสเตนเลส
..............................................................................................................
PUEANSTAINLESS CO., LTD.

TEL.             089 07 000 88
FAX.            0 2904 9099,
Email :         info@stainlessmag.com
                     stainlessmag@hotmail.com
Facebook : stainlessmag หรือ วารสารเพื่อนสเตนเลส
Line ID :      stainlessmag
App.            pueanstainless
Website      www.stainlessmag.com
                     www.pueanstainless.com
                     www.pueanstainless.co.th
                    เพื่อนสเตนเลส.ธุรกิจ.ไทย

การส่งบทความ
    เพื่อนสเตนเลสยินดีรับทุกบทความที่เป็นประโยชน์โดยรวม
    1. ต้องเขียนขึ้นเอง ซึ่งถ้ามีการอ้างอิง ต้องกล่าวถึงที่มานั้นๆด้วย
    2. เป็นบทความเชิงสร้างสรรค์ ไม่กล่าวร้ายแก่ใดๆทั้งสิ้น และต้องไม่เอื้อประโยชน์ทางการค้าแก่ฝ่ายใด
    ซึ่งถ้าผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการแล้ว จะนำลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนสเตนเลสต่อไป

วิธีการส่งบทความ
ทางอีเมล info@stainlessmag.com หรือ stainlessmag@hotmail.com

***ใส่ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ส่ง และเบอร์โทร.ติดต่อ***


11th   BEST STAINLESS MAGAZINE FOR THAI CONSTRUCTION