คลินิกมีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (จำนวนจำกัด) กรุณาโทร.นัดหมายล่วงหน้า