ตั้งแต่ปี 2550 วารสารเพื่อนสเตนเลส ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการไปทั่วประเทศ และกรุงเทพฯ ในชื่อว่า งานสัมมนาเพื่อนสเตนเลส สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสเตนเลสให้กับผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน
   ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ร้านเอส.ที.โพลีคาร์บอเนต พัทยา
   ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ร้านตะวันโพลี ภูเก็ต
   ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สอาดการช่าง ลพบุรี
   ครั้งที่ 4 ร่วมกับ ร้านอุดรรุ่งทรัพย์ อุดรธานี

   ครั้งที่ 5 ร่วมกับ ร้านพงศ์ธเนศ นครปฐม
   ครั้งที่ 6 ร่วมกับ ร้านป.ถาวร พิษณุโลก
   ครั้งที่ 7 ร่วมกับ ร้านโพธิ์ทองการช่าง บ้านด้ามพร้า อุบลราชธานี
   ครั้งที่ 8 ร่วมกับ ร้านทีเอ็นวี เจริญรุ่งเรือง
   ครั้งที่ 9 โรงแรมกานต์มณี ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
   ครั้งที่ 10 โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
   ครั้งที่ 11 โรงแรม เอล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ

11th   BEST STAINLESS MAGAZINE FOR THAI CONSTRUCTION