"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า
บริษัท เพื่อนสเตนเลส จำกัด